KoktelsiDanijela

Na glavnoj ceste tu va meste
je tabela caffe bar
dva stolica tri kantride
jedan suncobran vec star

Nutre dela Danijela
ca va najam to je zela
pa s pijanci tu se pati
va teh desetak kvadrati

Ref.
O Danijela, velu biru prnesi
Danijela daj i njimi naplati
Danijela hodi s nami ca popit
saki gut od biri se te lepson dela

Ostarica Danijela
sakega pozna
od cega ki boluje
kega pustila je zena

Kad njoj neki se potuzi
ona s pijacun ga usluzi
i ko psihijatar
ku kunu zasluzi

Ref.

Kupi se regal
kad se ki ozeni
kad se kemu ca rodi
tuka skupja se za pleni

Skupi se za krunu
kada ki umre
Danijela reda dela
kad kacoti polete

Ref.

Samo zamor tu se cuje
inspekcijaj otisala
tranzistor ca je sopal
as je zampu dugovala

Dobila je rjesenje
da poc ce va przun
as da va zivotu ni
izdala racun