Sasa MaticPuce puska u dolini Drima

Ej puce puska
u dolini Drima
pa najavi svadbu majko
Sulejman Ibrahima

Ej zurla svira
a goc ritam daje
vec tri dana tu se pije
muzika ne staje

Najlepsa devojka
u ovome kraju
sad je srecna mila majko
u mom zagrljaju

Ej svadba, svadba
u dolini Drima
najsrecnija sad je majka
Sulejman Ibrahima