Kriva percepcija
Je sve pred nama
Oči nas varaju
Limitirani su naši osjeti

Slike kreiramo
U svojoj glavi sve filtriramo
Iznad vremena
Neka druga je dimenzija
Oko nas sve iluzija

Izvan našeg uma je
Energija čista
Puno praznog prostora
Lažnog neba i svemira
Sve je to projekcija
Emitirana stvarnost
Sjene drugih svjetova
Sve oko nas simulacija
Kao hologram

Žice vibriraju
Stvaraju nam gravitaciju
To je simfonija
Paralelnog svemira
Oko nas sve iluzija

Izvan našeg uma je
Energija čista
Puno praznog prostora
Lažnog neba i svemira
Sve je to projekcija
Emitirana stvarnost
Sjene drugih svjetova
Sve oko nas simulacija
Kao hologram

Svijet je drevna mistika
Ili fizika kvantna
Sve je to vibracija
Svaka svijest jedinstvena
Naše sfere svjetovi
Aksiomi
Dio mreže te nepromjenjive
Zauvijek

Izvan našeg uma je
Energija čista
Puno praznog prostora
Lažnog neba i svemira
Sve je to projekcija
Emitirana stvarnost
Sjene drugih svjetova
Sve oko nas simulacija
Kao hologram