Snezana SavicSarene oci

Oci tvoje, sarene, sarene
sarene me gledaju, gledaju
ja ih ljubim danima, danima
a one me varaju, varaju

Ref.
Sarene, sarene, sarene
oci tvoje neverne
i ako su neverne, neverne
za me su stvorene, stvorene

Oci tvoje, sarene, sarene
sareno me gledaju, gledaju
ja ih ljubim iskreno, iskreno
a one me varaju

Ref.

Oci tvoje, sarene, sarene
za lazi su stvorene, stvorene
oci moje sanjive, sanjive
zbog toga su ranjive, ranjive

Ref.