Frenkie

TEKSTOVI

2. 95%
13. Ej hodza
19. Gori
20. Haj to
25. Karma
26. Koraci
29. Malkice
30. Massiv
31. MC
37. Oktobar
38. Outro
47. Ready
49. S.C.A.
55. Teocak