Vera Matovic

TEKSTOVI

1. 18 dana
5. Bojana
29. Karmin
33. Lazov
44. Milutin
55. Nevero
72. Prvi put
81. Seljance
83. Skela
86. Srbijanka
98. Uskrs je