Nekada se kraj Morave
talasala zita
mlele mnoge vodenice
pomeljara trista

Morava se utisala
sada mirno drema
sve su stare vodenice
pomeljara nema

Nekada se kraj Morave
okupljala sela
skelama se prevozili
od prela do prela

Morava se utisala
sada mirno drema
sve su skele ostavljene
skeledjija nema

Ostale su kraj Morave
livade i njive
da sapucu uspomene
i u seti zive

Morava se utisala
sada mirno drema
devojke se udadose
ni momaka nema