Aj, ala Sremci lumpuju na Savi
aj, sva se Sava u talase dala

Aj, Mitrovice, grade pokraj Save
aj, u tebi su sve cure garave
aj, plavih nema, Sava ih odnela

Aj, Fruska goro, ala si nam divna
aj, u tebi je ziveti milina

Aj, seo Sremac na Venac pa vice
aj, oj, Bacvani, devojke vas dice

Aj, ‘ajmo kume do te lepe Rume
aj, lepa Ruma, a jos lepsa kuma

Aj, otvor’te se na kafani vrata
aj, evo ide lala iz Banata