Lepe li su, nano, Gruzanke devojke
lepe li su, nano, Gruzanke devojke
devojke iz Gruze lepe su ko ruze
devojke iz Gruze lepe su ko ruze

One nose, nano, jelek i opanke
one nose, nano, jelek i opanke
lepe li su, nano, Gruzanke seljanke
lepe li su, nano, Gruzanke seljanke

Kad kolo zaigra i frula zasvira
kad kolo zaigra i frula zasvira
u kolu je, nano, igrati milina
u kolu je, nano, igrati milina