Marina, nacrtaj grad i ulice
i talas i masline i brodove
kad svetlo kapije grada otvara
ta senka kraj tebe necu biti ja

Marina, podelice nas logove
i more i smrtnike i bogove
kad svetlo kapije grada otvara
ta senka kraj tebe necu biti ja