Cazim ColakovicKad pogledam sa bedema

Kad pogledam sa bedema
vidim divan grad
Novi Pazar moj zavicaj
najmilij’ kraj

Njega krase spomenici
Altun-alema
i manastir sopocani
stara tvrdjava

Josanice rijeko mala
al krivudava
kraj tebe sam
mladost svoju ostavio ja

Ljepote rijeke raske
sto kroz grad bujah
za njen izvor sopocani
cijeli svijet znah