U vremenu porusenih mostova
izmedju podignutih zidova
u zemlji vjernih podanika
u drustvu prihvatljivog licemjera

Za daleke bodljikave zice
za bliske siroki osmjeh
za daleke prasina i ocaj
za bliske topla dobrodoslica

Lutka na omotu u svom punom sjaju
ocvala humana lica izmedju dva principa
lutka na koncu pada na moralu
u odbrani drugih od zla u sebi

I daleke i bliske suze isto teku
i daleke i bliske tuge jednako bole
i daleke i bliske suze isto teku
i daleke i bliske tuge isto traju

amazon storage cabinet