Tambur bije Celebija Mujo
vino pije krijuci od majke
al’ ga stara opazila majka

E, moj sine, Celebija Mujo
hoce pasa tebe da obisi
zbog tambure i zbog jauklije
sto ti ljubis po Livnu divojke
po Uskoplju udovice mlade

Ne karaj me, moja draga majko
zbog tambure i zbog jauklije
zbog tambure i zbog jauklije
zbog mojega grla prejasnoga

Vec mi kazi, moja mila majko
o koje ce drvo da me vjesa
deblo bih mu zlatom ispunio
grane bih mu srebrom obvijao

A na vrhu tambur obisio
ko god prodje neka cudo gleda
di obisen Celebija Mujo
zbog tambure i zbog jauklije
di obisen haramija Mujo
zbog svojega grla prejasnoga

amazon storage cabinet