Sadila sam
sadila sam
bijelog zumbula
bijelog zumbula
a izrasla
a izrasla
cijela livada
cijela livada

Sijao sam
sijao sam
prah od pepela
zar od pepela
al’ me prva
al’ me prva
iskra prepala
iskra prepala

Ej ljubav jedina
jedina hej