Danguba broji korake
danguba trosi godine

Koje tek dolaze

Danguba, danguba

Izgleda kao da neko radi protiv tebe