Krocio sam na ulicu
sreo sam nepravdu

Bio sam prisutan
bio sam oprezan

Malo sam zastao
pazljivo sam gledao
strpljivo sam cekao

Ne, ne, nepravda
(4x)