Grad u pustinji
pustinja u gradu

Ljudi na obali
ljudi na trotoaru

Brzi i prognani
budni i pospani

Istina je blizu
istina se krije

U srcu pustinje
pustinja u srcu