U hladnom plamenu zubatog sunca
usnuo bez sna
mehanizam kretanja radi kao sat

Neocekivani obrt
u poslednjem trenutku
autopilot preuzima kontrolu

Repetitor, repetitor, repetitor
repetitor, repetitor, repetitor
repetitor

Ubrzani korak, izostrena cula
hiljadu bubnjeva kroz krs i lom
magnetna polja slojeve odjeka