Srebrna kap
amorovih strela glad
gde vitki hlad od
ruzinog stuba slad
zadje na dlan
sumornog srca sram
njenog sijamskog oka plam
zagrljeni bucni sat