Nezno jaje, benzina
jedan covek i jedna masina

Usamljeni hasisar

Hej, Bo Didle