Dobar dan, dobar dan, dobar dan
dobar dan, dobar dan, dobar dan

Ovaj zvuk nije bugi
ovaj zvuk nije vugi
ovaj zvuk stvarno nije bugi vugi
a bugi vugi
ha ne, nije bugi vugi

Ova pesma strofu nema
ova pesma refren nema
ova pesma stvarno nije neka pesma
a neka pesma
ha ne, nije bugi vugi

Dobar dan, dobar dan, dobar dan
dobar dan, dobar dan, dobar dan
najlepsi je onaj dan
kad se budim nasmejan