Era OjdanicZlatibore visoka planino

Zlatibore, visoka planino
visoka planino
i Uzicka zelena dolino
zelena dolino

Vama doci, prava je milina
prava je milina
od davnina, poznati ste svima
poznati ste svima

Ko s Djetinje napije se vode
napije se vode
iz Uzica, taj ne zna da ode
taj ne zna da ode

Jer uzicka prsuta i kleka
prsuta i kleka
bolje lece od svakoga leka
od svakoga leka

Jos da mi je iz crepulje proje
iz crepulje proje
kacamaka, sira i kajmaka
sira i kajmaka

Zlatiborske izvor vode hladne
izvor vode hladne
oj Uzice, najmiliji grade
najmiliji grade

amazon storage cabinet