Filmska muzikaBilja Krstic – Gde ima voda studena (Zona Zamfirova)

Gde ima voda studena, Radule
gde ima voda studena, Radule
da idem da se udavim, Radule
da idem da se udavim

Gde ima drvo visoko, Radule
gde ima drvo visoko, Radule
da idem da se obesim, Radule
da idem da se obesim

Gde ima mome ubave, Radule
gde ima mome ubave, Radule
da idem da se ozenim, Radule
da idem da se ozenim

Gde ima vino rumeno, Radule
gde ima vino rumeno, Radule
da idem da se opijem, Radule
da idem da se opijem

amazon storage cabinet