Zaljubih, mamo, zaljubih
hubava, bjala Petranka
na treta, mamo, godina
Petranka bolna legnala

Ljuto ja glava zabolja
pratila mene da vikam
koga ja, mamo, poglednah
proronih solzi krvavi

Prokleta da e majka ti
nikogas air da ne vidi

amazon storage cabinet