Bulbul mi poje
zora mi rudi
a moga dragog nema

Eno ga, majko, u Djul basti
pod ruzicom mi spije

Dal da ga budim
il da ga ljubim
il pesmu da mu pojem