Mario Lipovsek – BattifiacaMorska balada (feat. Klapa Kastav)

More od mora
na ruci ti nosim
morem od mora
za ljubav te prosim

More, kad se ferali zlate
kada galebovi plove
kad se samo za me i za te
more morem zove

Ref.
Nije zlato, nije blago
samo kaplje to su slane
More sveto, more drago
cijelo ti u srce stane

More, kada se iskre zare
more, kad snivaju vali
kada na nebu za nas zvijezde
more, more pali

More od mora
pod prozorom nudim
morem od mora
njezno te ljubim

Ref.

amazon storage cabinet