Mario Lipovsek – BattifiacaSami smo si krivi (feat. Mauro Staraj)

Brizni mi, ca nas je tokalp
nekada va ove kraje se j’ kantalo
zidaju kopajn, a sami smo krivi
nekad z malen puno smo storili

Prodali sve ca smo imeli
misleli da to su soldi veli
curah po tvojen, a drzi se fin
ne zna on ca j’ kamik, ca j’ konfin

Ref.
Morete nan zet sve ca cete
mi tancamo kako vi sopete
samo kucu puste ca
od vavek tu stoji ona
nase jedino ca j’ ostalo
a da se ca ni dalo

Malo nas domaceh je ostalo
nekada do svoj’ga se j’ drzalo
kakor pjena je da cemo se sprignut’
ista stor’ja hiljaditi put

Nikemu niki tu ne sudi
dobro prisli si su dobri judi
ili si covek, il’ nisi,
a otkuda si, to ne pozabi

Ref.

I sami smo si krivi
ca smo mehki
prodali smo
sume i umerki

Sad nan prislici
tuka vedre i oblace
ja se jos drzin
ma, mat’ va kuce place

amazon storage cabinet