Kao da je grom se spalio
I kao da je Bog prokleo
To mjesto gdje sam te ljubio
Gdje sam tebe ja izgubio

I neka nek i poslednji cvijet
Sada uvene
Kad i moje srce jadno umire
Kad moram duso sve dalje
Sve dalje bez tebe

Nije samo u pitanju
Zivot mi prodo u lutanju
A ja srce nisam smirio
Jer sam samo tebe volio

Ko da nikad nisam zibio
Ko da nikad nisam volio
Kakve su to sile u meni
Da i ova ljubav mi izgori

Kakve su to sile u meni
Da i ova ljubav sagori