Koja gora Ivo, koja gora Ivane
koja gora brate Ivo, razgovora nema
koja gora brate Ivo, razgovora nema

Vran planina Ivo, Vran planina Ivane
Vran planina brate Ivo, razgovora nema
Vran planina brate Ivo, razgovora nema

Prodje Ivan sejo, prodje Ivan sestrice
prodje Ivan sejo mila pa se razgovara
prodje Ivan sejo mila pa se razgovara

I on nosi sejo i on nosi sestrice
i on nosi sejo mila brata ranjenoga
i on nosi sejo mila brata ranjenoga

Svi su zdravi Ivo, svi su zdravi Ivane
svi su zdravi brate Ivo razgovora nema
svi su zdravi brate Ivo razgovora nema

Koja gora Ivo koja gora Ivane
koja gora brate Ivo razgovora nema
koja gora brate Ivo razgovora nema