Oliver DragojevicCer o stareg kalafata

Pape jon je gradi brode
bi je mestar od zanata
na sve bande kad se ode
nigdir takvog kalafata
bi je mestar zlatne ruke
ma najlipje ca je jema
nisu brodi nasrid luke
vengo cer krasota jedna

Njene oci pune vire
caklile se ka od zlata
jubila me priko mire
cer o stareg kalafata
cu san srce di jon kuca
poput fineg, skupeg sata
jubila me blizu guca
cer o stareg kalafata

Za vjencanje njen je pape
najbolji nam brod porinu
letile su u vis kape
ma nesrica sve prikinu
puknila je cima broda
osinula je nevistu
ka kad satu pukne korda
osta lezat tu na mistu

Njene oci pune vire
izlile su sjaj svog zlata
jubila me priko mire
cer o stareg kalafata
srce vise jon ne kuca
moje tuce poput mlata
kad se sitim blizu guca
ceri stareg kalafata

amazon storage cabinet