Ta sirina tvoja
mir i nemir ludi
u mojoj se krvi
otpocela budit

Ma da je prokletstvo
to ca san te srija
lipi dil zivota
mislit ne bi tija

More, more, more
ca je to u tebi
da te covik vise
od zivota voli

Za sve blago svita
promini te ne bih
pa ni kad bi pokoj
jema nac u tebi

Vezan san za tebe
ja zivoton cilin
brige sve i radost
uvik s tobon dilin

U bonaci tvojoj
mir je sav moj bija
a sa tvojin bison
i moj bis se vija

amazon storage cabinet