Oliver DragojevicVrime bez vrimena

Kada prid srce
izbacin iskre
lipo i grubo
suze i sne

Jedino ona
traje i sja
nase je vrime
bez vrimena

Ona je zakon
miran i tih
u toj dubini
bizin od svih

I onda san svoj
miran, jer znan
da tamo san
di pripadan

Ref.
Kada je tu, sve se smiri
u tren vitru zastane dah
nebo zagrli more, i tada znan
da san zauvik njen
i svaki novi san dan
nebu na tom zahvalan

Drzin na uzdi
nadu i straj
jer svemu sta vridi
mirisen kraj

Ref.

Ona me uci
tu tajnu koju znan
toliko malo lipog triba
a tako puno da

amazon storage cabinet