Pile Drazetic PipiDobretici i Melina

Ne spominji dolare ni zlato
to je, brate, sve za mene sica
nema para kojima da plate
ime mojih milih Dobretica

Ref.
Oj, Vlasicu, planino visoka
snjegovi te sakrili od oka
cuvaj nase obicaje, rode
selo moje pokraj Ugra vode

Ne spominji moj zavicaj rodni
suze mi se mijesaju u vinu
ne bih dao da me tamo vrate
pod Vlasicom u rodnu Melinu

Ref.

Ne spominji bogatstva prokleta
u tudjini nema razonode
da se baca kamen sa ramena
i zapjeva pokraj Ugra vode

Ref.

amazon storage cabinet