Ja poranih rano
pokraj vode Drine
da ja vidim Milenu
da ne stoji s kime

Ja kucam na vrata
neko progovara
to se moja Milena
s drugim razgovara

Ja kucam na prozor
cvokocu mi zubi
to se moja Milena
s nekim drugim ljubi

Zasto tako, Milena
srce progovara
zar se tako, Milena
ljubav zaboravlja