SvemirkoZadnji dan na obali

Zadnji dan na obali
ja cuvam za tebe
valovi te odnjeli
daleko od mene

Svjetlo ti oslobadja
crtice na kosi
hodamo do sumraka
goli i bosi

Hodamo do tamne strane
dok ti sapcem rijeci
kao bisere
voda kao staklo ravna

Salje odraz na te zlatne obzore
veslamo u tamno sunce
vjetar gura stare gondole
kosa ti u vjetru spava

Ti si samo navika

Zadnji dan na obali
ja cuvam za tebe
valovi te odnjeli
sirene iz sjene

Svjetlo ti oslobadja
crtice u kosi
brodove iz sumraka
pitam gdje si

Hodamo do tamne strane
dok ti sapcem rijeci kao bisere
kosa ti u vjetru spava
ti si samo navika

Hodamo do tamne strane
dok ti sapcem rijeci kao bisere
zadnji dan na obali
zauvijek nek traje

Zadnji dan na obali