Tamara ObrovacCrno zlo (feat. Transhistria ansambl)

Svi macki me grebu
ma, svi breki grizu
i voli trupaju
i mravi sciplju

Joh, ma joh

Svi ognji me pecu
sva voda me gusi
prsti me pipaju
jaziki lizu

Joh, a joh

Sve oci me gjedaju
sve usi slusaju
svi nozi me rizu
sve skare me strizu

Sve kose me kose
svi srpi me zanju
sva klisca me stiscu
svi bati me kuju
svi konopi me vezu
i sve peze me pezu

I jopet
macki grebu a ja
breki grizu a ja
voli trupaju a ja
mravi sciplju

Joh, joh, joh

Svi ognji me pecu
sva voda me gusi
prsti me pipaju
jaziki lizu

Sve oci me gjedaju
sve usi slusaju
svi nozi me rizu
sve skare me strizu

Sve kose me kose
svi srpi me zanju
sva klisca me stiscu
svi bati me kuju
svi konopi me vezu
i sve peze me pezu

Ninega ni, po’ Boga
ki bi mi pomoga, ki bi moga
najti svoju i moju
krivicu, i pravicu

Ki ce peci jaja, jaja
ki ce peci jaja, jeeej
da l’ na joko, il’ fritaja
da l’ na joko, il’ fritaja, bejbe

Jaja, jaja, fritaja, bejbe
jaja ki ce peci, jeeej

Kad san bila crna ja
ja san vami ‘vako pivala

Jaja… wapun da bi da bi jeeej
jaja… wapun da bi da bi jeeej

Niko vrime san bila na Zapadu
niko vrime san bila na Zapadu
niko vrime san bila nm Zapadu
ma san se tornala doma

Ne bi ni ostala na Zapadu
ne bi ni ostala na Zapadu
ne bi ni ostala na Zapadu

njanke da bi mi ki platija
hm, hm, dollar – dva
hm, hm, dollar – dva

Svi macki me grebu
svi breki me grizu
i voli trupaju
i mravi sciplju

Joh, ma joh

amazon storage cabinet