Tamburaski sastav FijakerOko Studve i bistrog Bosuta

Oko Studve, lane moje
i bistrog Bosuta
pase srna, lane moje
jelen i kosuta

Oj, jelene, lane moje
pricuvaj kosutu
da ne muti, lane moje
vodu po Bosutu

Po Bosutu, lane moje
vodu da ne muti
jer je gazi, lane moje
divojka u skuti

Oko Studve, lane moje
i bistrog Bosuta
pase srna, lane moje
jelen i kosuta