Tereza KesovijaI ni me stra’

Kad si pojubi bilo lice moje
mladosti jednoj ti si ime da
ljubav je bila bajama u cvitu
sitim se svega i ni me stra’

Kad san prid Bogom tebi viru dala
i zlato duse da ti uvik sja
tu noc san bila ka i trisnja zrila
sitim se svega i ni me stra’

I ni me, ni me, ni me stra’
nek zima priti, ni me, ni me stra’
i ni me, ni me, ni me stra’
na kraju puta, ni me, ni me stra’
u krilu tvome ni me stra’
umrit od lipote

Kad si obrisa prve suze moje
i mom zivotu opet nadu da
tu noc smo bili jedini na svitu
sitim se svega i ni me stra’

amazon storage cabinet