Toma BebicDevizna balada

Cili zivot jema san svoj kumpir
svoga spara i svoju bevandu
a sa´ nisto verdure
zubaca iz leda i botilju vina
kupi´ san u ducan

Zar smo i´ rodili
zar smo s njima patili
majko, moja majko
kad nan nijednega ni

Di su nasa dica mila
majko, majko, kazi mi
u ke su se kantune
svita razbizali

Va´ja rec´ – situ se mene
i mene i stare svoje
pa nan sa´ju devize
dolore i koju marku

Koji put, dojde i pismo
u njemu, po dvi-tri rici
pitaju nas za zdravje
i je li cagod triba

Ca cedu puste marke
dolori i Bozje mane
kad su nan oci daleko
u nase stare dane

Osusilo se lozje
raspukla maslina
i smokva je posla kvragu

Jedino stari bor, povr´ kuce
ca je uvik bi´ ovaki
za dispet vrimenu
ka´ da se ruga

Di su vasa dica mila
judi, zene, kazite
u ke su se kantune
svita razbizali

amazon storage cabinet