TromedjaU ljubav veliku

Knin, Gracac i Grahovo
Drvar, Lapac i Ljubovo
tu se gromka pjesma bije
odjekuje do Banije

Ref.
Pozdrav nosi rijeka Una
sve od Srba do Korduna
spaja tiho Bosnu, Liku
u ljubav veliku

Pljesevica i Velebit
nose zvuke sve do mora
i do gordih i ponosnih
Jankovica svetih gora

Ref.

Kad Tromedjom sinju zore
do Petrove gvozda gore
zemlja vuka i pastira
u srcu me ponor dira

Ref.

A tu ljubav lijepo ceka
da zagrli Sava rijeka
i odnese Beogradu
slovenskome rukosadu

Ref.