Hiljadu tri stotine osamdeset devete
posao je Milos da ugusi klevete
2x

Lukav je bez mane
prevarom menja strane
za veru bez stida
Muratu glavu skida

Ne gubi kad bije
kobilje mleko pije
u nebo salje Murata
i dvanaest hiljada turaka

Oj, Murate, Murate
i sine Bajazite

Ref.
Nece Fata sina Bajazita
hoce Fata Obilic junaka
nece Fata cara haraca
hoce Fata Micu iz inata